newsy z redakcji...

Informacja!
Czasopismo według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ma 20 punktów.

_______________________________________________

Wychodząc na przeciw wszystkim tym którzy lubią czytać artykuły na urządzeniach mobilnych, przygotowaliśmy wersję strony do przeglądania właśnie na telefony i tablety.

 

Szanowni Państwo chcieliśmy zaproponować Państwu nowe czasopismo – Zarządzanie i jakość – Management and Quality, które będzie publikować artykuły w szczególności dotyczące nauk o zarządzaniu i jakości ale również publikacje z nauk społecznych i technicznych, które dotyczą szeroko rozumianych kwestii zarządzania i jakości. Czasopismo jest czasopismem elektronicznym. Wydawcą czasopisma jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Katowice.

Szanowni Państwo Miło mi poinformować wszystkich, że czasopismo Quality and Management Zarządzanie i Jakość otrzymało numer ISSN. Numer e-ISSN dla czasopisma to: 2658-2104

kontakt

managementandquality2019@gmail.com

zij@zij.edu.pl

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK Katowice