rok 2022 nr 2

1. EWA BĄK – ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OTWARTEJ BANKOWOŚCI (OPEN BANKING) PRZEZ POLSKIE BANKI AKCYJNE 

2. KLAUDIA BLACHNICKA – ROLA POSTAWY ZAWODOWEJ W KSZTAŁTOWANIU NOWEJ JAKOŚCI KARIERY

3. MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAREK KOWALCZYK, AND TOMASZ GREGOROWICZ – OCENA FIZYKOCHEMICZNA I ORGANOLEPTYCZNA JAKOŚCI STEKÓW WOŁOWYCH POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH RAS BYDŁA

4. DOMINIKA JAKUBOWSKA – NIERACJONALNE GOSPODAROWANIE ŻYWNOŚCIĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – ANALIZA ZACHOWAŃ STUDENTÓW

5. SZYMON JAROSZ, KAROLINA GAWLIK, KAROL GOZDECKI – POZYSKANIE FINANSOWANIA DLA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – ANALIZA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

6. PIOTR JEDYNAK, SYLWIA BĄK – KLUCZOWE CZYNNIKI PORAŻEK PRZEDSIĘBIORSTW PODCZAS PANDEMII COVID-19

7. BARTŁOMIEJ KABAJA – PRAWIDŁOWOŚĆ ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI NA RYNKU POLSKIM 

8. NATALIA KŁOPOTEK, PRZEMYSŁAW DMOWSKI, AGATA SZKIEL – EWOLUCJA RYNKU SYSTEM RASFF JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE HERBATY, KAWY I YERBA MATE

9. BARTOSZ KORDECKI – EWOLUCJA RYNKU SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ SERWISÓW INTERNETOWYCH (CMS)

10. AGATA KRZĄSTEK – STARTUP NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ODZIEŻOWEGO W POLSCE.

11. ANITA KUKUŁOWICZ, AGATA GRZYBEK – WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ LIŚCI KOLENDRY SIEWNEJ CORIANDRUM SATIVUM L. I PIETRUSZKI PETROSELINUM CRISPUM

12. EWA MALINOWSKA – KSZTAŁTOWANIE JAKOŚĆ USŁUG GASTRONOMICZNYCH W DOBIE PANDEMII COVID-19 NA PRZYKŁADZIE DINESERV – NOWE KRYTERIA OCENY 

13. MARTA GRZYB – CHARAKTERYSTYKA MODELU LEAVITTA W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA BANKÓW

14. ALINA MATUSZAK – FLEJSZMAN, SEBASTIAN ŁUKASZEWSKI – JAKOŚĆ PROCESU OBSŁUGI KLIENTA INDYWIDUALNEGO ZAINTERESOWANEGO OTWARCIEM KONTA W PLACÓWCE BANKOWEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

15. ELŻBIETA KONDRATOWICZ – PIETRUSZKA, LIDIA OSTASZ, JOANNA GROBELNY – DYNAMIKA ZMIAN OKSYDACYJNYCH W CZASIE PRZECHOWYWANIA EMULSJI TŁUSZCZOWEJ W OPAKOWANIACH Z ALUMINIUM ORAZPOLITEREFTALANU ETYLENU

16. KAROLINA PAWLUSIAK, DOBROCHNA SZTAJERSKA – KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA AJENCYJNEGO JAKO ŹRÓDŁO SPECYFICZNYCH MARNOTRAWSTW 

17. SZYMON RANISZEWSKI DOMINIK BOREK – SĘDZIA SPORTOWY JAKO PODMIOT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WIDOWISKA SPORTOWEGO – POSTULOWANE ZMIANY PRAWNE NA PRZYKŁADZIE PIŁKI NOŻNEJ

18. NATHAN REGASA, MARIUSZ KMIECIK – TRAFFIC LIGHTS OPTIMIZATION IN THE CONDITIONS OF SMART CITY BASED ON CHOSEN CROSSROAD

19. KRZYSZTOF RUDZIŃSKI, MAGDALENA WOJNAROWSKA, PIOTR KAFEL – KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA I CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

20. KAROLINA STAŃCZAK – WPŁYW ŚRODKÓW UNIJNYCH NA FINANSE I ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA PODSTAWIE MIASTA I GMINY OPATÓW

21. MAGDALENA SZCZYBRA – OD PRZEBŁYSKU DO PRODUKTU – JAK PRZYPADEK KREUJE INNOWACJE

22. AGATA SZKIEL, KINGA BURCZYK – OCENA WIEDZY KONSUMENTÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NACZYŃ KUCHENNYCH I STOŁOWYCH

23. DOBROCHNA SZTAJERSKA, KAROLINA PAWLUSIAK – KRZYWA ZMIANY FISHERA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI ORGANIZACYJNEJ

24. MARIA ŚMIECHOWSKA, JOANNA NEWERLI – GUZ – JAKOŚĆ I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZYPRAW NA PRZYKŁADZIE PIEPRZU CZARNEGO PIPER NIGRUM L.

25. MACIEJ ŚWITALSKI, MILLENA RUSZKOWSKA – OCENA JAKOŚCI EKSTRUDATÓW KUKURYDZIANYCH WZBOGACANYCH HERBATĄ MATCHA

26. SŁAWOMIR WAWAK – KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

27. MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, TOMASZ GRZYBEK – REALIZACJA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z PERSPEKTYWY DOŚWIADCZEŃ ORGANIZACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW ŻYWNOŚCI

28. JAROSŁAW ZAGÓROWSKI – KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI W CZASACH COVID-19 

29. SŁAWOMIR ZAPŁATA, MICHAŁ WIŚNIEWSKI – ROLA I MIEJSCE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STRUKTURZE ODPORNOŚCI ORGANIZACYJNEJ – STUDIUM PRZYPADKU