rok 2022 nr 3

 1. PAWEŁ CHRUŚCIEL – INSTRUMENTY LEAN MANUFACTURING I PRAKTYKI ICH STOSOWANIA 
 2. MARTA CZERNECKI – LICZBA PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ BHP A WSKAŹNIK WYPADKOWOŚCI W WYBRANYM ZAKŁADZIE CHEMICZNYM W LATACH 2016-2020 
 3. ANNA DUDA, IZABELA JONEK – KOWALSKA – ANALIZA DANYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POPULARNOŚĆ PRODUKTÓW NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU MUZYCZNYM 
 4. GRZEGORZ KOPEĆ – METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA DEDYKOWANYCH STANOWISKACH LABORATORYJNYCH W CZASIE ZDALNEGO KSZTAŁCENIA 
 5. KAJETAN KOZŁOWSKI – SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO RP. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W XXI W 
 6. KAROLINA MARCHLEWSKA – PATYK – MODEL FLEXICURITY – JAKO STRATEGIA ZWIĘKSZENIA ELASTYCZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RYNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 
 7. IHIMBAZWE NDANGUZA ALAIN PATIENCE – EFFECTS OF THE CASHLESS ECONOMYPOLICY ON MANAGING CUSTOMER SERVICE 
 8. SARA RUPACZ, IZABELA JONEK – KOWALSKA – MODEL SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE DANYCH PUBLIKOWANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 
 9. DAMIAN SKÓRNÓG – METODY I TECHNIKI ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 
 10. SYLWIA WAJNBRENER, DOMINIKA WERECZYŃSKA – CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA Y I Z NA RYNKU PRACY 
 11. AGATA KRZĄSTEK, AGNIESZKA NIEMCZYK – ZNACZENIE FILOZOFII KAIZEN I KAIZEN COSTING W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 12. ANNA PLATTA, KAROLINA SAWLEWICZ – ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE I POSTAWY WYBRANEJ GRUPY KOBIET (W POLSCE) WZGLĘDEM ZDROWIA I ŻYWNOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PROZDROWOTNYCH ZALECANEJ W PREWENCJI DEPRESJI 
 13. MAGDALENA NIEWCZAS – DOBROWOLSKA, BEATA CABAŁA – OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORGANIZACJI 
 14. KINGA TATARUCH, MAŁGORZATA KUCIA – PRZYJAZNE ŚRODOWISKU KOSMETYKI WATERLESS 
 15. EWA DZIAWGO – ANALIZA ZMIAN POZIOMU WYKORZYSTANIA INTERNETU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE ASPEKTY 
 16. BARTOSZ ROZMUND, KRZYSZTOF RUDZIŃSKI, ŻANETA ZATORSKA – Koncepcja cyklu życia produktu – ujęcie marketingowe i podejście LCT
 17. DOROTA WULCZYŃSKA – ANALIZA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG ISO 9001:2015 NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

 18. KRZYSZTOF BARTCZAK – INNOWACJE SCHUMPETERA W CYFROWYCH PLATFORMACH TECHNOLOGICZNYCH W KONTEKŚCIE PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO W LOGISTYCE