rok 2023 nr 1

1. Dominik Borek – Glosa i komentarz jako formy wypowiedzi naukowej istotne dla nauk o Zarządzaniu i Jakości na przykładzie obszaru rynku turystycznego

2. Patryk Feliczek – Analiza poziomu jakości wyrobów medycznych w Polsce w latach 2012- 2021

3. Judyta Kabus – Analiza operacji transportowej. Studium przypadku 

4. Kajetan Kozłowski – Rola zarządzania projektami w kształtowaniu realizacj budżetu partycypacyjnego

5. Dominika Marciniak – Analiza komparatywna komercyjnego i humanitarnego łańcucha dostaw

6. Piotr Moczydłowski – Współczesna globalizacja, a zarządzanie międzykulturowe – wybór problemów

7. Szymon Pawlik – Analiza opłacalności wprowadzania euro. Porównawczy przegląd danych makroekonomicznych gospodarek Szwecji oraz Finlandii i Słowacji oraz Czech

8. Szymon Pawlik – Mechanika rynku efektywnego na podstawie teorii fraktalności i wybranych narzędzi analizy technicznej

9. Szymon Pawlik – Analiza fundamentalna ropy naftowej. Przegląd determinant wpływających na kształtowanie się ceny czarnego złota

10. Damian Skórnóg – Wpływ innowacyjnych rozwiązań przemysłu 4.0 na zarządzanie jakością

11. Jarosław Utnik – Podejmowanie przez pracodawców inwestycji na rzecz kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa w oparciu o szklenia pracowników

12. Jarosław Utnik – Pomiar dokonań w praktyce biznesowej przedsiębiorstw

13. Paweł Witkowski – Zarządzanie procesem tworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

14. Radosław Wolniak – Smart mobility jako element koncepcji smart city 

15. Dorota Wulczyńska – Kształtowanie jakości wyrobów branży szklarskiej na przykładzie huty szkła gospodarczego

16. Dominik Borek, Szymon Raniszewski, Małgorzata Bugajska – Wpływ epidemii COVID 19 na zarządzanie turystyką zdrowotną w Polsce