rok 2023 nr 3

 1. Dominik Borek – Koncepcja „Prawa Turystyki” w Naukach o Zarządzaniu i Jakości
 2. Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Adam Smoliński, Małgorzata Magdziarczyk – Zarządzanie wyborem wariantu samowystarczalności energetycznej popmpowni wód kopalnianych
 3. Janusz Dworak, Henryk A. Kretek – Personalizacja i kastomizacja nowymi formami kształcenia studentów na kierunkach Zarządzania
 4. Jadwiga Grabowska – Realizacja procesów logistycznych w logistyce międzynarodowej z uwzględnieniem roli operatorów logistycznych
 5. Archana Gokul Kandachamy – Overview of Anti-Money Laundering in the Banking Industry: An explanation of AML and the importance of it in the banking sector
 6. Archana Gokul Kandachamy – Developing a Framework for Measuring and Improving service quality in Indian Banks
 7. Wiesław Krzeszowski – Grupy dyspozycyjne w systemie zarządzania kryzysowego
 8. Anna Lewandowska – Ciszek – Inicjowanie projektu w kontekście PRINCE 2 w branży automatyki przemysłowej
 9. Dominika Marciniak – Prawno-organizacyjne otoczenie podmiotów w sieci zarządzania kryzysowego w Polsce – analiza PEST
 10. Gabriela Moczydłowska-Czaderna, Zbigniew Żebrucki – Analiza potencjału rozwoju intermodalnych terminali Województwa Śląskiego
 11. Julia Mundziel – Bezrobocie wśród młodych ludzi po zakończeniu edukacji
 12. Wioletta Ocieczek, Klaudia Micor – Narzędzia lean, a bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze
 13. Beata Paliś, Iryna Manczak – Kształtowanie inteligentnych destynacji turystycznych w konkursie europejska stolica inteligentnej turystyki
 14. Zuzana Šimkova, Marián Christenko, Roman Danda, Ján Sibert – Are we really „smart“ in waste mangement in Slovakia?
 15. Anna Sworowska – Baranowska – Rola wskaźników efektywności procesów HR w kształtowaniu strategii organizacji
 16. A. Szczepara – Dyplomacja miejska jako innowacyjna metoda za rządzania miastem. Studium przypadku miast województwa podlaskiego
 17. Klaudia Śliwa, Zbigniew Żebrucki – Koncepcja systemu logistycznego zwrotów na przykładzie wybranego centrum dystrybucji
 18. Toheeb Akanbi Musliudeen – Human Capital Development as Propeller for Increased Organization Productivity
 19. Elżbieta Ważna – Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach samorządu terytorialnego
 20. Janusz Ząbek – Standaryzacja w dystrybucji usług posprzedażnych wybranej marki samochodowej w Polsce