Kolegium

  • prof. dr hab inż. Radosław Wolniak – Redaktor Naczelny
  • lic. Aleksandra Wolny – sekretarz redakcji
  • mgr inż. Bartosz Orzeł – sekretarz techniczny
  • mgr Anna Horodecka – sekretarz techniczny
  • mgr inż. Mateusz Mrochen – redaktor techniczny – zarządzanie stroną internetową czasopisma