rok 2023 nr 4

 1. ŁUKASZ BUDYNEK – WYBRANE CZYNNIKI ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI MODELI BIZNESOWYCH
 2. ANNA BUDZIK, SEWERYN CICHOŃ – INNOWACYJNOŚĆ LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
 3. RAFAŁ GĄSIOR, MAŁGORZATA MAGDZIARCZYK, ADAM SMOLIŃSKI – STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTW WYDOBYWCZYCH W WARUNKACH KRYZYSU ENERGETYCZNEGO WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM
 4. JUDYTA KABUS, ANGELIKA BRZOZOWSKA, PATRYCJA KRAKOWIAK TRANSPORT W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. STUDIUM PRZYPADKU
 5. MARCIN KŁAK, MARIUSZ WOŹNIAKOWSKI, WADEMAR ZADWORNY, KATARZYNA RÓŻYCKA – TRANSPORT LOTNICZY CARGO W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
 6. MARIA KOCOT – … ZWINNOŚĆ ORGANIZACYJNA A MODEL ORGANIZOWANIA PRACY LUDZKIEJ
 7. MARTYNA MACH, KINGA POGODA, KAROLINA BADZIOCH, SZYMON KRZYSTANEK, MAREK MROZICKI, ŁUKASZ FILOCHA, WOJCIECH CHRYST, WERONIKA JANUSZKIEWICZ, SEBASTIAN PTAK, MATEUSZ SOGÓRSKI, PIOTR SZYMAŃSKI, TOMASZ WĘGRZYN, BOŻENA SZCZUCKA – LASOTA – ZASADY IMPORTU I TRANSPORTU TOWARÓW Z CHIN
 8. OLGA PILIPCZUK – PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W ŚWIETLE KONCEPCJI „COGNITIVE ENTERPRISE”: PRZEGLĄD LITERATURY
 9. ALFRED SKORUPKA… PIENIĄDZE SĄ NAJWAŻNIEJSZE. ROZWAŻANIA MICHAELA SANDELA
 10. AGNIESZKA STRZELECKA – TENDENCJE ZDROWOTNYCH WYDATKÓW PUBLICZNYCH – ISTOTNEGO ELEMENTU W PROCESIE DECYZYJNYM W OCHRONIE ZDROWIA. ANALIZA KOMPARATYWNA
 11. ALEKSANDRA SWAŁEK – INNOWACJE EKOLOGICZNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA – W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY
 12. ALEKSANDER SZCZEPARA – PATOLOGICZNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA TEMU ZJAWISKU
 13. ALEKSANDER SZCZEPARA – KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM. STUDIUM PRZYPADKU KIT-KAT W JAPONII
 14. ALEKSANDER SZCZEPARA – ZARZĄDZANIE POLITYKĄ INNOWACYJNĄ W FINLANDII
 15. RAFAŁ SZOŁTYSEK, ŁUKASZ FALKIEWICZ, PATRYK TROJANOWSKI, ADAM BARYŁA, DAWID KASPERCZYK, JAKUB BIAŁAŚ, KAMIL KRZYŻYKOWSKI, KAMIL NORAS, KAROLINA ŁĄTKA, PAWEŁ JANIEC, PIOTR ŚWIERCZEWSKI, BOŻENA SZCZUCKA-LASOTA, TOMASZ WĘGRZYN – ZASADY SORTOWNIA W FIRMACH KURIERSKICH
 16. JOANNA TOCZYŃSKA – FRANCZYZA JAKO MODEL BIZNESOWY WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ – FRANCZYZA JAKO MODEL BIZNESOWY WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ
 17. BARTOSZ WAWROWSKI – DEZINFORMACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W KONTEKŚCIE RELACJI PRZEDSIĘBIORSTW Z INTERESARIUSZAMI
 18. JERZY WĄCHOL – ELEMENTY ZARZĄDZANIA W WARUNKACH KRYZYSÓW, A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BUDOWIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 19. SZYMON WOJTULSKI – SMART CITIES – KOPENHAGA, VANCOUVER I SZCZECIN
 20. ADAM WYSZOMIRSKI – THE ECONOMIC MACRO-ENVIRONMENT AS A FACTOR SHAPING THE USE OF NEW TECHNOLOGIES. SELECTED ASPECTS