Składanie artykułów

Artykuły przyjmowane są w języku polskim lub angielskim.
Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:

1. Zgłoszenie artykułu – Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.
W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: managementandquality2019@gmail.com Pisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką. (do pobrania na dole strony). Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej.

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze: Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta (do pobrania na dole strony) (druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

5. Zgoda autora na wydanie publikacji (druk powinni podpisać wszyscy autorzy) (do pobrania na dole strony)

6. Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci elektronicznej (wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem.

Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.
managementandquality2019@gmail.com