rok 2023 nr 2

1. Henryk Bieniok – Zarządzanie samym sobą jako determinanta i warunek sine qua non sprawnego zarządzania organizacją

2. Jerzy Chojecki – Zarządzanie w strukturach międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej żandarmerii wojskowej

3. Anna Duda, Eryk Franke – Jakość usług sprzedażowych jako kluczowych czynnik sukcesu rynkowego sklepów odzieżowych

4. Jakub Fikus – Znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami dla operatorów logistycznych

5. Aleksandra Gibas, Luiza Piersiala – Koszty przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym

6. Szymon Jarosz – Współczesne koncepcje zarządzania i ich znaczenie w obszarze logistyki

7. Magdalena Kawińska – Koncepcja rozwoju systemu dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa branży kosmetycznej na rynku polskim

8. Jakub Knurek – Rola targów wystawienniczych w zarządzaniu marką

9. Oliwier Łukasiewicz, Grażyna Płaza – Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu bhp na przykładzie przedsiębiorstwa branży kosmetycznej

10. Karolina Marchlewska – Patyk – Smart Civil Society – inteligentne społeczeństwo obywatelskie w procesie rozwoju koncepcji smart city

11. Marzena Mruklik, Krzysztof Knop – Ocena jakości usług świadczonych przez sklep meblowy z wykorzystaniem metody SERVQUAL12. Jessica Nems, Krzysztof Knop – Doskonalenie procesu realizacji zamówień z wykorzystaniem wybranych metod

13. Julita Ostaszewska – Eliminowanie strat w handlu detalicznym z wykorzystaniem narzędzi Lean Management – studium przypadku

14. Michał Powrożnik – Doskonalenie PROCESU montażu urządzenia elektronicznego

15. Krzysztof Rudziński – Postrzeganie podejścia regeneracyjnego – Studium przypadku firmy produkcyjnej i usługowej

16. Alfred Skorupka – Filozoficzne spojrzenie na reguły wpływu społecznego

17. Radosław Wolniak – Deskryptywna analiza danych

18. Radosław Wolniak – Analiza w czasie rzeczywistym w biznesie

19. Radosław Wolniak Smart biking w smart city

20. Dorota Wulczyńska – Dąbrowa – Kształtowanie jakości wyrobów ceramiki użytkowej na przykładzie zakładu ceramicznego

21. Wioletta Ocieczek, Klaudia Micor – Zagrożenia psychospołeczne w pracy biurowej

22. Dominik Borek – Igrzyska Europejskie jako ważne wydarzenie – zarządzanie i aspekty organizacyjnoprawne